Pigeon Talk (January 19, 2020)


Panoorin kung paanong ang isang doktor sa mata ay nakakita ng stress reliever sa mga alaga nyang kalapati.

2 views0 comments

Recent Posts

See All