Pigeon Talk (March 1, 2020)


Si Jeg Ambrosio naman ang ating fancier ng Navotas ang magbabahagi ng mga tips at sistema sa kanyang pagkakalapati. Sa panimulang episode natin kilalalnin ang ating fancier ng March. Ngayong Linggo na sa Agritv 7.30 ng umaga sa ABS-CBN S+A. Mapapanood din live sa aming FB at website.

2 views0 comments

Recent Posts

See All