Pigeon Talk (March 15, 2020)


Ang sikreto ng mga winning birds ni fancier Jeg Ambrosio. Ibibigay mga pangangalaga sa kanyang loft makakasama si Coco ng Fanfreluche Enterprises Incorporated. Panoorin sa Pigeon Talk. Ngayong Linggo sa ABS-CBN S+A alas 7.30 ng umaga.

9 views0 comments

Recent Posts

See All