Pigeon Talk (March 22, 2020)


Sa pagbabalik sa Pigeon Talk ng ating fancier mula Fairview at Sta. Mesa, Dennis Rosales Palma. Ibabahagi nya ang kanyang flyers loft at ang mga sistemang epektibo sa kanyang mga pangkarerang mga kalapati.Ngayong Linggo sa Agritv 7.30 sa ABS-CBN S+A

4 views0 comments

Recent Posts

See All