Pigeon Talk (March 22, 2020)


Sa pagbabalik sa Pigeon Talk ng ating fancier mula Fairview at Sta. Mesa, Dennis Rosales Palma. Ibabahagi nya ang kanyang flyers loft at ang mga sistemang epektibo sa kanyang mga pangkarerang mga kalapati.Ngayong Linggo sa Agritv 7.30 sa ABS-CBN S+A

4 views0 comments

Recent Posts

See All

© 2021 Visivo Productions, Inc. Developed & maintained by Konverse Digital.

97 Matatag Street, Diliman, Quezon City, Philippines

Email: visivoproductions@yahoo.com

Telephone Number: 8928-8951

SabongTV is the number one sabong & cockfighting show on Philippine television, featuring the latest sabong news, events, articles and other related sports and entertainment content.