Pigeon Talk (March 8, 2020)


Patuloy pa rin nating ibibigay si fancier Jeg Ambrosio upang ibahagi ang kanyang nalalaman sa magandang disenyong loft angkop sa kanyang mga alagang pigeons at mga linyadang nagbigay sa kanya ng mga panalo.Ngayong Linggo sa Agritv, hayop ang galing, 7.30 ng umaga sa ABS-CBN S+A.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

© 2021 Visivo Productions, Inc. Developed & maintained by Konverse Digital.

97 Matatag Street, Diliman, Quezon City, Philippines

Email: visivoproductions@yahoo.com

Telephone Number: 8928-8951

SabongTV is the number one sabong & cockfighting show on Philippine television, featuring the latest sabong news, events, articles and other related sports and entertainment content.