Pigeon Talk (May 3, 2020)


Patuloy ang tips na ibibigay ng ating fancier ng Novaliches, Quezon City, Dr. Robert Pineda. Ano ang mga management na kanyang ginagawa para sa kanyang mga winning birds. Linggo sa Agritv Pigeon Talk, 7.30 ng umaga sa ABS-CBN S+A.

14 views0 comments

Recent Posts

See All