Pigeon Talk (November 17, 2019)


Magbibigay na naman si Bonakid Jason Caunan ng ilang tips sa pangangalaga ng inyong loft gamit ang mga suplementong susuporta sa magaling na flyer ninyo dito lang sa AgriTV.

12 views0 comments

Recent Posts

See All