Pigeon Talk (October 20, 2019)


Paano maiiwasan ang mga hanip sa inyong mga ibong pagkagaling sa training o racing? Sasagutin ni Bonakid Jason Caunan ang katanungan dyan dito sa AgriTV website.

4 views0 comments

Recent Posts

See All