Pigeon Talk (October 27, 2019)


Si Bonakid Jason Caunan ay magbibigay na naman ng panibagong tips. Ibabahagi ang kahalagahan ng pagbibigay ng tamang supplements para sa inyong alagang kalapati dito sa AgriTV.