Pigeon Talk (October 6, 2019)


Ang pagre-recover ng inyong mga ibon na galing sa matinding racing ang pag-uusapan ni Bonakid Jason sa mga kanyang tips ngayong Linggo sa AgriTV.

126 views0 comments

Recent Posts

See All