Pigeon Talk sa Bacolod (December 15, 2019)


Nakisaya si Bonakid Jason Caunan at ang Team FEI sa awarding ng Bacolod Feather Warriors Club Invitational Combine Zamboanga South Derby Race sa pagsisimula ng ating Bacolod series on Pigeon Talk. Dito sa AgriTV website.

59 views0 comments

Recent Posts

See All