Pigeon Talk (September 15, 2019)


Sa pagpapatuloy ng North Derby race preparations & training tips ni Bonakid, ibabahagi niya kung ano ang mga dapat gawin para sa recovery ng mga alagang pigeon sa training. Dito sa AgriTV website.

13 views0 comments

Recent Posts

See All