Pigeon Talk (September 15, 2019)


Sa pagpapatuloy ng North Derby race preparations & training tips ni Bonakid, ibabahagi niya kung ano ang mga dapat gawin para sa recovery ng mga alagang pigeon sa training. Dito sa AgriTV website.