Pigeon Talk (September 22, 2019)


Sa nalalapit na North Derby Race, puspusan ang training para sa mga alagang kalapati kaya naman ang ating Bonakid Jason Caunan may gamot panlaban sa labanan. Dito sa AgriTV website.

13 views0 comments

Recent Posts

See All