Pigeon Talk (September 29, 2019)


Palapit na nang palapit ang unang lap ng North Derby Race. Ano ang mga last minute preparations dito? Ibabahagi ni Bonakid Jason Caunan dito sa AgriTV website.

24 views0 comments

Recent Posts

See All