Pigeon Talk (September 8, 2019)


Mga tips ni Bonakid sa paghahanda sa training ng inyong alagang pigeons para sa nalalapit na North Derby Race ang feature sa Pigeon Talk ngayong Linggo dito sa AgriTV website.

17 views0 comments

Recent Posts

See All