Sabong Simple Lang (March 7, 2020)


Ang Simpleng Magmamanok Charlie Cruz ay nasa Hardening Phase na. Iba't ibang topics tungkol sa paghahanda ng ating mga manok bago itali sa cord area ang kanyang tatalakayin. Ngayong Sabado, 7AM-8AM sa ABS CBN S+A 23 at 10PM-11PM sa IBC 13. Mapapanood din ito sa website sa Miyerkules, 8AM.

9 views0 comments