Super Paso: Urban Gardening (March 15, 2020)


Paano mapaparami ang halaman sa isang urban setting. Alamin natin sa ating Super Paso expert Dr. Ed ang magic ng vegetable planting sa super paso. Sa ating Urban Gardening ngayong Linggo sa ABS-CBN S+A alas 7.30 ng umaga.

20 views0 comments

Recent Posts

See All