Sustainable Future with Yanmar (October 27, 2019)


Bumisita sa isang certified Smart Assist Remote Yanmar Harvester user ang AgriTV. Dito ipinakita ng ating user ang magandang dulot sa negosyo ng bagong teknolohiyang ito ng Yanmar.

7 views0 comments

Recent Posts

See All