Sustainable Future with Yanmar (October 6, 2019)


Makabagong sistema sa pagsasaka gamit ang Smart Assist Remote ng Yanmar farm machineries ang ating feature. Alamin ang kagandahan nag makabagong sistema na ito sa inyong sakahan dito sa AgriTV.

49 views0 comments

Recent Posts

See All