Sustainable Future with Yanmar (September 15, 2019)


Mula Isabela, dumayo ng Yanmar ng Nueva Vizcaya para alamin ang testimonya ng dalawang certified Yanmar users na lubos ang pasasalamat sa makabagong teknolohiyang nagpagaan ng kanilang pagsasaka. Abangan sa Linggo dito sa AgriTV website.

6 views0 comments

Recent Posts

See All