Sustainable Future with Yanmar (September 22, 2019)


Sa pagdating ng makabagong makinarya ng Yanmar sa PIlipinas, ang YM Tractor Series, isang paglulunsad ang ginanap sa Muñoz, Nueva Ecija, kasama ang distributor nito sa Pilipinas, ang Adamco Manufacturing Corporation. Dito sa AgriTV website.

35 views0 comments

Recent Posts

See All