Sustainable Future with Yanmar: Smart Assist Remote Technology (November 3, 2019)


Patuloy ang ating mga patunay ng certified Yanmar users sa malaking pakinabang ng makabagong teknolihiya ng Yanmar na Smart Assist Remote (SAR). Dahil kahit na ang negosyong nyang harvester na nagtatrabaho sa Iloilo ay kaya niyang i-monitor mula sa Manila through SAR technology. Abangan dito sa AgriTV website.

17 views0 comments

Recent Posts

See All