Sustainable Future with Yanmar: Smart Remote Assist (November 10, 2019)


Isa na namang certified Yanmar user mula sa Iloilo ang nagpapasalamat sa magandang teknolohiyang hatid ng Yanmar na Smart Assist Remote. Alamin dito sa AgriTV.

8 views0 comments

Recent Posts

See All