Urban Gardening (April 12, 2020)


Isang eksperto sa mga halaman at ang magandang proseso sa kanyang naisip na paraan ng pagtatanim gamit ang mga Super Paso. Sa ating Urban Gardening pa rin ngayong Linggo sa ABS-CBN S+A 7.30 ng umaga.

25 views0 comments

Recent Posts

See All