Urban Gardening (March 22, 2020)


Isang plant hobbyist ang magbibigay ng mga halamang madaling alagaan at angkop sa inyong city life. Ang makabagong paghahalaman sa isang urban setting gardening. Ngayong Linggo na sa Agritv 7.30 ng umaga sa ABS-CBN S+A

4 views0 comments

Recent Posts

See All