Urban Gardening: Super Paso Vegetables Gardening (September 22, 2019)


Matuto tayo sa pagtatanim ng mga gulay gamit lamang ang Super Paso ni Dr. Ed ng Los Baños, Laguna. Dito sa AgriTV website.