Urban Gardening: Super Paso Vegetables Gardening (September 22, 2019)


Matuto tayo sa pagtatanim ng mga gulay gamit lamang ang Super Paso ni Dr. Ed ng Los Baños, Laguna. Dito sa AgriTV website.

30 views0 comments

Recent Posts

See All