Vet Ni Juan (May 2, 2020)


Panatilihing healthy ang ating mga cockerels sa range sapagkat tips tungkol sa range area ang hatid ng ating Vet ni Juan Doc Nilo Magtibay hatid ng VNJ Distributors at Progressive Poultry Supply. Ngayong Sabado, 7AM-8AM sa ABS CBN S+A 23 at 10PM-11PM sa IBC 13. Mapapanuod din ito sa website tuwing Miyerkules 8AM.

33 views0 comments