Vet Ni Juan (May 30, 2020)


May panganib ba ng Avian Pest, Avian Pneumo Encephalitis o Peste sa iyong lugar? Samahan si Doc Nilo Magtibay sa kanyang pagtalakay kung ano ang peste at pano ito maiiwasan sa kanyang segment na Vet ni Juan hatid ng VNJ Distributors at Progressive Poultry Supply. Ngayong Sabado, 7AM dito sa SabongTV website. At mapapanuod ito sa TV ng 10PM-11PM sa IBC 13.

32 views0 comments

© 2021 Visivo Productions, Inc. Developed & maintained by Konverse Digital.

97 Matatag Street, Diliman, Quezon City, Philippines

Email: visivoproductions@yahoo.com

Telephone Number: 8928-8951

SabongTV is the number one sabong & cockfighting show on Philippine television, featuring the latest sabong news, events, articles and other related sports and entertainment content.