top of page

Tutok Manok

Tutok Tips sa Pag-Salida ng Manok May 20, 2023

Visivo Productions, Inc.
Tutok Tips sa Pag-Salida ng Manok May 20, 2023
Search video...
Tutok Tips sa Pag-Salida ng Manok May 20, 2023

Tutok Tips sa Pag-Salida ng Manok May 20, 2023

04:38
Play Video
Tutukan ang Pag-Sampi ng Manok May 13, 2023

Tutukan ang Pag-Sampi ng Manok May 13, 2023

04:33
Play Video
Tutok Tips sa Pagkahig ng Manok May 6, 2023

Tutok Tips sa Pagkahig ng Manok May 6, 2023

04:49
Play Video
Tutukan ang Pagpalit ng Patuka April 29, 2023

Tutukan ang Pagpalit ng Patuka April 29, 2023

04:25
Play Video
Tutok Tips sa Pag-Iwas ng Mga Parasitiko sa Alagang Manok April 15, 2023

Tutok Tips sa Pag-Iwas ng Mga Parasitiko sa Alagang Manok April 15, 2023

05:15
Play Video
Tutukan ang Kalinisan sa Manukan April 8, 2023

Tutukan ang Kalinisan sa Manukan April 8, 2023

05:29
Play Video
Pag-Alaga ng Manok sa Panahon ng Tag-Init sa Tutok Manok April 1, 2023

Pag-Alaga ng Manok sa Panahon ng Tag-Init sa Tutok Manok April 1, 2023

05:11
Play Video
Gamefowl Feeding sa Tutok Manok March 18, 2023

Gamefowl Feeding sa Tutok Manok March 18, 2023

05:35
Play Video
Pag-Iwas sa Coryza sa Tutok Manok March 11, 2023

Pag-Iwas sa Coryza sa Tutok Manok March 11, 2023

03:25
Play Video
Usapang Coccidiosis sa Tutok Manok March 4, 2023

Usapang Coccidiosis sa Tutok Manok March 4, 2023

02:56
Play Video
Mga Katangian ng Magaling na Manok sa Pilipinas sa Tutok Manok February 11, 2023

Mga Katangian ng Magaling na Manok sa Pilipinas sa Tutok Manok February 11, 2023

02:39
Play Video
New Castle Disease or NCD Prevention sa Tutok Manok January 22, 2023

New Castle Disease or NCD Prevention sa Tutok Manok January 22, 2023

02:13
Play Video
Pag-Ready ng Range Area sa Tutok Manok January 15, 2023

Pag-Ready ng Range Area sa Tutok Manok January 15, 2023

02:18
Play Video
Tutok Manok ang Pagbigay Init sa Brooder January 8, 2023

Tutok Manok ang Pagbigay Init sa Brooder January 8, 2023

02:14
Play Video
Tips sa Pagpurga sa Tutok Manok January 1, 2023

Tips sa Pagpurga sa Tutok Manok January 1, 2023

02:26
Play Video
Tutok Manok sa Pagpaganda ng Egg Production December 25, 2022

Tutok Manok sa Pagpaganda ng Egg Production December 25, 2022

02:53
Play Video
Pag-Iwas sa Coryza ang Tutok Manok December 18, 2022

Pag-Iwas sa Coryza ang Tutok Manok December 18, 2022

02:09
Play Video
Tutok Manok on Pag-Aalaga ng mga Sisiw December 11, 2022

Tutok Manok on Pag-Aalaga ng mga Sisiw December 11, 2022

02:39
Play Video
Breeding for Wingbanding November 7, 2021

Breeding for Wingbanding November 7, 2021

04:24
Play Video
Tutok Manok on Start of Stag Derby Season August 22, 2021

Tutok Manok on Start of Stag Derby Season August 22, 2021

04:07
Play Video
Tutok Manok on Post-Wingbanding Care April 25, 2021

Tutok Manok on Post-Wingbanding Care April 25, 2021

03:17
Play Video
Wingbanging Preparations sa Tutok Manok April 11, 2021

Wingbanging Preparations sa Tutok Manok April 11, 2021

03:24
Play Video
Paghanda sa Sabong Ranging sa Tutok Manok February 21, 2021

Paghanda sa Sabong Ranging sa Tutok Manok February 21, 2021

03:24
Play Video
Travel sa Sabong on Tutok Manok February 14, 2021

Travel sa Sabong on Tutok Manok February 14, 2021

04:10
Play Video
Bagong Sabong Segment ang Tutok Manok February 7, 2021

Bagong Sabong Segment ang Tutok Manok February 7, 2021

04:32
Play Video
bottom of page