top of page

Tutok Manok

Incubation Period Talk on Sabong Health Corner October 31, 2020

Visivo Productions, Inc.
Incubation Period Talk on Sabong Health Corner October 31, 2020
Search video...
Incubation Period Talk on Sabong Health Corner October 31, 2020

Incubation Period Talk on Sabong Health Corner October 31, 2020

03:21
Play Video
Continuation ng Usapang Gamefowl Nutrition sa Sabong Health Corner December 27, 2020

Continuation ng Usapang Gamefowl Nutrition sa Sabong Health Corner December 27, 2020

03:42
Play Video
Usapang Egg Selection at Incubation sa Sabong Health Corner October 24, 2020

Usapang Egg Selection at Incubation sa Sabong Health Corner October 24, 2020

03:30
Play Video
Culling sa Gamefowl During Pandemic sa Sabong Health Corner July 18, 2020

Culling sa Gamefowl During Pandemic sa Sabong Health Corner July 18, 2020

03:04
Play Video
Paghahanda sa Training at Conditioning sa Sabong Health Corner January 17, 2021

Paghahanda sa Training at Conditioning sa Sabong Health Corner January 17, 2021

03:40
Play Video
Exercises Para Sa Manok sa Sabong Health Corner January 24, 2021

Exercises Para Sa Manok sa Sabong Health Corner January 24, 2021

04:53
Play Video
Usapang Gamefowl Nutrition sa Sabong Health Corner December 20, 2020

Usapang Gamefowl Nutrition sa Sabong Health Corner December 20, 2020

02:32
Play Video
Feeding sa Corded na Manok sa Sabong Health Corner January 3, 2021

Feeding sa Corded na Manok sa Sabong Health Corner January 3, 2021

02:56
Play Video
Payo sa Good Digestion sa Sabong Health Corner September 12, 2020

Payo sa Good Digestion sa Sabong Health Corner September 12, 2020

03:44
Play Video
Dropping Color sa Range with Sabong Health Corner December 13, 2020

Dropping Color sa Range with Sabong Health Corner December 13, 2020

02:56
Play Video
Pagpili ng Broodstocks sa Sabong Health Corner October 10, 2020

Pagpili ng Broodstocks sa Sabong Health Corner October 10, 2020

03:03
Play Video
Usapang Indoor Brooding sa Sabong Health Corner November 22, 2020

Usapang Indoor Brooding sa Sabong Health Corner November 22, 2020

03:44
Play Video
Usapang Chick Markings sa Sabong Health Corner November 15, 2020

Usapang Chick Markings sa Sabong Health Corner November 15, 2020

02:41
Play Video
Pagpuro ng Linyada sa Sabong Health Corner July 25, 2020

Pagpuro ng Linyada sa Sabong Health Corner July 25, 2020

05:04
Play Video
Paghanda sa Ranging sa Sabong Health Corner December 6, 2020.

Paghanda sa Ranging sa Sabong Health Corner December 6, 2020.

03:54
Play Video
Payo sa Pagpungos sa Sabong Health Corner September 5, 2020

Payo sa Pagpungos sa Sabong Health Corner September 5, 2020

02:52
Play Video
Gamefowl Cording Advice sa Sabong Health Corner July 11, 2020

Gamefowl Cording Advice sa Sabong Health Corner July 11, 2020

03:23
Play Video
Usapang Sapola sa Sabong Health Corner January 10, 2021

Usapang Sapola sa Sabong Health Corner January 10, 2021

03:18
Play Video
Breeding Material Priming sa Sabong Health Corner October 17, 2020

Breeding Material Priming sa Sabong Health Corner October 17, 2020

04:08
Play Video
Bagong Segment ang Sabong Health Corner June 27, 2020

Bagong Segment ang Sabong Health Corner June 27, 2020

04:01
Play Video
Correct Vaccination sa Sabong Health Corner November 29, 2020

Correct Vaccination sa Sabong Health Corner November 29, 2020

03:37
Play Video
Paglugon Tips sa Sabong Health Corner July 4, 2020

Paglugon Tips sa Sabong Health Corner July 4, 2020

03:17
Play Video
Delousing sa Sabong Health Corner September 26, 2020

Delousing sa Sabong Health Corner September 26, 2020

03:16
Play Video
Breeding sa Sabong Health Corner October 3, 2020

Breeding sa Sabong Health Corner October 3, 2020

03:27
Play Video
Health Protocols sa Sabong Health Corner November 8, 2020

Health Protocols sa Sabong Health Corner November 8, 2020

04:50
Play Video
Tutok Tips sa mga Dapat Tandaan sa Panahon ng Ranging hatid ng Tutok Manok March 16, 2024

Tutok Tips sa mga Dapat Tandaan sa Panahon ng Ranging hatid ng Tutok Manok March 16, 2024

04:41
Play Video
Tutok Manok sa mga Madalas na Problema sa Breeding September 9, 2023

Tutok Manok sa mga Madalas na Problema sa Breeding September 9, 2023

03:42
Play Video
Tutok Tips sa Pagkolekta ng Itlog sa Panahon ng Paglalahi sa Tutok Manok August 26, 2023

Tutok Tips sa Pagkolekta ng Itlog sa Panahon ng Paglalahi sa Tutok Manok August 26, 2023

03:30
Play Video
Tutok Manok sa mga Factors na Maaaring Makaapekto sa Breeding August 12, 2023

Tutok Manok sa mga Factors na Maaaring Makaapekto sa Breeding August 12, 2023

04:29
Play Video
Tutok Tips sa Pagpili ng Broodcock o Broodstag for Breeding July 29, 2023

Tutok Tips sa Pagpili ng Broodcock o Broodstag for Breeding July 29, 2023

04:13
Play Video
Tutok Tips sa Selection ng Inahin sa Breeding July 22, 2023

Tutok Tips sa Selection ng Inahin sa Breeding July 22, 2023

04:21
Play Video
Battery Cage Breeding sa Tutok Manok July 15, 2023

Battery Cage Breeding sa Tutok Manok July 15, 2023

04:06
Play Video
Single Mating o Flock Mating sa Tutok Manok July 8, 2023

Single Mating o Flock Mating sa Tutok Manok July 8, 2023

04:15
Play Video
Tutok Tips sa Pagplano sa Darating na Breeding July 1, 2023

Tutok Tips sa Pagplano sa Darating na Breeding July 1, 2023

04:33
Play Video
Mga Dapat Iwasan sa Pagbitaw sa Tutok Manok June 24, 2023

Mga Dapat Iwasan sa Pagbitaw sa Tutok Manok June 24, 2023

04:34
Play Video
Preconditioning Tips sa Tutok Manok June 17, 2023

Preconditioning Tips sa Tutok Manok June 17, 2023

03:44
Play Video
Pagpupungos ng Stags sa Tutok Manok June 3, 2023

Pagpupungos ng Stags sa Tutok Manok June 3, 2023

04:42
Play Video
Tutok Tips sa Pag-Salida ng Manok May 20, 2023

Tutok Tips sa Pag-Salida ng Manok May 20, 2023

04:38
Play Video
Tutukan ang Pag-Sampi ng Manok May 13, 2023

Tutukan ang Pag-Sampi ng Manok May 13, 2023

04:33
Play Video
Tutok Tips sa Pagkahig ng Manok May 6, 2023

Tutok Tips sa Pagkahig ng Manok May 6, 2023

04:49
Play Video
bottom of page